GrasSoft > Persoonlijk > Pa & Ma Grasso
Ouders
Naam Ben Grasso Truus Poelwijk
Geboortedatum 26 Apr. 1938 9 Mei 1944
Woonplaats Utrecht Utrecht
Beroep Gepensioneerd NS-er Huisvrouw